Aкумулаторска кружна пила

Tип на батерии

Напон

Tип на електро-мотор

Дијаметар на циркуларот

Агол на сечење

Капацитет за сечење

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2,0 Ah

Aвтономија со полна батерија 3,0 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top