Акумулаторски алат FIX12V

Вртежен момент

Број на вртежи во празен од

Капацитет на футерот

Момент на затегнување

Време потребно за полнење на батеријата

Максимален капацитет на дупчење (дрво, челик)

Број на удари

Капацитет на затегнување (машинска/стандардна завртка)

Maсa

Top