Aкумулаторски aлат FUSE

Tип на електро-мотор

Проток на воздух

Teмпературa

Волумен

Дијаметар на дизната

Maксимален проток

Напојување

Максимален притисок

Должина на цревото

Дијаметар на вентилаторот

Брзини

Moдови на тајмерот

Број на кламувања во минута

Брзнина на исфрлање

Максимален потисок

Тип на светилка

Сила

Лумен

Температура на боја

Агол на зрак

Ротација на главата

Дозволен работен притисок

Волумен на боцата

Должина на кламерката

Должина на шајка

Бр. на вртежи

Вшмукувачка сила

Капацитет

Дијаметар на црево

Навој на вратило

Дијаметар на мешалката

Влезен напон

Излезен напон

Струја за полнење

Брoj на USB портови

Светилка

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top