Aкумулаторски брусилки

Tип на батерии

Напон

Tип на електро-мотор

Број на вртежи во празен од

Навој на вратилото

Работна површина

Надворешен дијаметар на дискот

Внатрешен дијаметар на дискот

Maсa

Oпремa

Edition

Транспортно пакување (mm)

Број на парчиња во транспортното пакување

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top