Aкумулаторски чекани

Напон

Tип на електро-мотор

Прифат на алатот

Број на вртежи

Броj / сила на удари

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top