Aкумулаторски чистачи

Tип на батерии

Тип на рачка

Напон

Брзина на ножот без оптоварување

Работна ширина

Максимална висина на снегот

Максимално растојание на исфрлувањето

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top