Aкумулаторски пили

Moтор*

Moтор

Напон

Tип на електро-мотор

Чекор на синџирот

Должина на водилката

Tип на батерии

Број на засеци

Tип на сечило

Дијаметар на сечење

Тип на рачка

Должина на рачката

Брзина на синџирот

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3,0 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Dužina vodilice

Top