Aкумулаторски пили

Напон

Должина на водилката

Број на засеци

Tип на сечило

Дијаметар на сечење

Тип на рачка

Должина на рачката

Брзина на синџирот

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3,0 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top