Акумулаторски прскалки

Волтажа на батеријата

Капацитет на батерии

Волумен на резервоарот

Работен притисок

Домет

Време за работа

Време потребно за полнење

Maсa

Забелешка

Линија на производи

Работно време

Време на полнење

Струја за полнење

Номинален напон

Top