Aкумулаторски стационарни машини

Капацитет за сечење

Агол на сечење

Teжинa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top