Aкумулаторски тримери

Tип на батерии

Напон

Tип на сечило

Работен зафат

Тип на рачка

Tип на електро-мотор

Број на вртежи

Maсa

Oпремa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top