Aкумулаторски тримери за жива ограда

Tип на батерии

Tип на сечило

Работен зафат

Дијаметар на сечење

Тип на рачка

Број на вртежи

Должина на тримерот за жива ограда

Ширина на ножиците за трева

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3,0 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top