Aкумулаторски убодни пили

Tип на батерии

Напон

Tип на електро-мотор

Број на вртежи во празен од

Од на алатот за сечење

Агол на сечење

Капацитет за сечење на метал

Капаците за сечење на дрво

Капацитет за сечење на PVC

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top