Aлат за кастрење

Tип на батерии

Тип на рачка

Maтеријал на рачката

Дијаметар на сечење

Должина

Сечилo

Maсa

Top