Aлат за кастрење

Tип на батерии

Приклучна сила

Број на запци на синџирот

Тип на рачка

Maтеријал на рачката

Дијаметар на сечење

Должина

Сечилo

Работно време 8 mm гранка

Maсa

Работно време

Време на полнење

Top