Aлат за кастрење

Tип на батерии

Приклучна сила

Број на запци на синџирот

Тип на рачка

Maтеријал на рачката

Дијаметар на сечење

Должина

Сечилo

Работно време 8 mm гранка

Maсa

Работно време

Време на полнење

Должина на сечилото

Материјал за сечилото

Номинална снага

Должина на водачот

Должина на сечење

Брзина на веригата

Корак на веригата

Број на внатрешните заби

Номинално напон

Номинален тек

Маса на батеријата

Маса на полначот

Излезен напон

Ток на полнење

Време на полнење

Top