Апарати за заварување

Напон

Приклучна сила

Излезен напон на празен од

Работен циклус (Amp - %)

Интензитет на струја

Дијаметар на електродата

Дијаметар на жицата за заварување

Виден простор

Состојба на осветленост

Состојба на затемнетост

Тип на затемнување

Време на затемнување

Напон без оптоварување

Maсa

Top