Aреатор

Тип на мотор

Напон

Волумен на моторот

сила на моторот

Работна ширина

Работна висина

Тип на собирач

Тип на куќиште

Волумен на собирачот

Maсa

Линија на производи

Top