Батерии

Капацитет на батерии

Време потребно за полнење (1.65 A)

Време потребно за полнење(2.4 A)

Време потребно за полнење (4 A)

Време потребно за полнење (2 x 3,5 A)

Транспортно пакување

Број на парчиња во транспортното пакување

Top