Батерии

Време потребно за полнење

Јачина на батеријата

Maсa

Top