Брусилки

Влезна сила

Дијаметар на точилото

Број на вртежи во празен од

Навој на вратилото

Надворешен дијаметар на дискот

Внатрешен дијаметар на дискот

Маса

Top