Брусилки за зид

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Брусна лента

Дијаметар на работната површина

Должина

Maсa

Top