Челни косилки

Тип на мотор

Волумен на моторот

сила на моторот

Ширина на косење

Tип на погон

Тип на трансмисија

Брзина на косење

Број на брзини (напред/назад)

Површина на косење

Висина на косење

Дијаметар на тркалото

Maсa

Линија на производи

Top