Чистачи на снег

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Работна ширина

Далечина на исфрлање

Дијаметар на тркалата

Број на брзини напред

Број на брзини назад

Maсa

Линија на производи

Top