Дупчалки за земја

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Должина на дупчалката

Број на оператори

Дијаметар на дупчалката (Ø)

Резервоар за гориво

Резервоар за масло

Maсa

Top