Дупчалки

Тип на мотор

Влезна сила

Работен напон

Tип на батерии

Напон на батеријата

Број на вртежи во празен од

Прифат на алатот

Вртежен момент

Време потребно за полнење на батеријата

Батерија

Полнач

Вртежен момент

Moмент на затегнување

Капацитет на дупчење (дрво, метал, бетон)

Големина на футерот

Број на удари во празен од

Маса

Top