Електричен алат

Влезна сила

Работен напон

Температура на загревање

Проток на воздух

Време за загревање

Димензии на калапот

Број на вртежи во празен од

Ширина на работниот зафат

Длабочина на пресек

Прилагодување на чекорите

Маса

Top