Електричен алат

Влезна сила

Работен напон

Температура на загревање

Проток на воздух

Време за загревање

Димензии на калапот

Маса

Top