Електрични брусилки

Tип на електро-мотор

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Навој на вратилото

Надворешен дијаметар на дискот

Внатрешен дијаметар на дискот

Тип на брусилки

Работна површина

Надворешен дијаметар на каменот за брусење

Внатрешен дијаметар на каменот за брусење

Димензии на лентата за брусење

Maсa

Top