Електрични дупчалки

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Број на удари во празен од

Вртежен момент

Прифат на алатот

Капацитет на дупчење на челик

Капацитет на дупчење на бетон

Капацитет на дупчење на дрво

Димензии на прифат

Максимална длабочина на дупчење

Прилагодување на работната маса

Maсa

Top