Електрични косилки

Мотор

Погон

Tип на електро-мотор

Влезна сила

Површина на косење

Работен напон

Ширина на косење

Капацитет на собирачот за трева

Прилагодување на висината на косење

Дијаметар на тркалото предно/задно

Тип на куќиште

Maсa

Top