Електрични пили

Тип на мотор

Влезна сила

Од на алатот за сечење

Работен напон

Број на вртежи во празен од

Капацитет за сечење (дрво, метал)

Димензии на основната плоча

Дијаметар на листот на пилата

Отвор за прифат

Макс. дебелина на основниот лист

Мин. дебелина на основниот лист

Макс. дебелина/покажување на заби

Мин. дебелина/покажување на заби

Длабочина на пресек (0°)

Длабочина на пресек (45°)

Класа на заштита

Должина на кабел

Маса

Top