Електрични пумпи

Влезна сила

Работен притисок

Максимален проток

Максимална длабочина на повлекување

Максимална висина на испорака

Должина на кабел

Дијаметар на вшмукување/излез

Маса

Top