Електрични тримери

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Работен зафат на конецот

Дијаметар на конецот

Тип на цевка

Тип на каиш

Maсa

Top