Електрични тримери

Тип на мотор

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Работен зафат на конецот

Дијаметар на конецот

Тип на цевка

Тип на каиш

Maсa

Линија на производи

Top