Електро-пневматски чекани

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Број на удари во празен од

Сила на удари

Прифат на алатот

Капацитет на дупчење на челик

Капацитет на дупчење на бетон

Капацитет на дупчење на дрво

Maсa

Top