Kосилки

Вртежи во минута

Ширина на косење

Висина на косење

Волумен на собирачот

Тип на куќиште

Брзина на косење

Maсa

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Aвтономија со полна батерија 8 Ah

Top