Култиватори

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Работен напон

Приклучна сила

Работна ширина

Работна длабочина

Број на ротори

Тип на трансмисија

Број на брзини (напред/назад)

Димензии

Нето/бруто маса

Maсa

Линија на производи

Top