Мијачи

Тип на мотор

Работен напон

Намена

Приклучна сила

Работен притисок

Тип на пумпа

Максимален притисок

Maксимален проток

Максимална температура на водата

Должина на цревото

Должина на кабелот

Maсa

Линија на производи

Top