Мијачи

Влезна сила

Работен притисок

Максимален притисок

Максимален проток на вода

Проток на вода

Максимална температура на водата

Маса

Top