Moторни косилки

Moтор

Погон

Површина на косење

Тип на мотор

Волумен на моторот

сила на моторот

Ширина на косење

Висина на косење

Дијаметар на тркалото предно/задно

Тип на куќиште

Волумен на собирачот

Maсa

Линија на производи

Top