Moторни косилки

Тип на мотор

Погон

Волумен на моторот

Ширина на косење

Висина на косење

Прилагодување на висината на косење (3 нивоа)

Волумен на собирачот

Maсa

Top