Моторни прскалки и атомизери

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Волумен на резервоарот за средството

Работен притисок

Домет

Тип на пумпа

Волумен на резервоарот за гориво

Должина на распрскувачите (бренери)

Maсa

Линија на производи

Top