Моторни тримери

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот

Работен зафат на конецот

Систем за пренос

Тип на рачка

Волумен на резервоарот за гориво

Тип на каиш

Maсa

Top