Мултифункционална машина

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Тип на пренос

Работна ширина

Број на сечила

Брзина на косење

Број на ротори

Број на вртежи на вратилото на роторот

Брзина на обработка (напред / назад)

Работна длабочина

Линија на производи

Конфигурација на предниот алат за пренос (брзини напред/ назад)

Max наклон

Работа

Прилагодувања

Висина на сечење

Ширина на сечење

Карактеристики

Maсa

Top