Мултифункциски чистач

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Распон на тркалата

Број на брзини напред

Број на брзини назад

Тип на трансмисија

Работна ширина на чистачот

Работна ширина

Maсa

Линија на производи

Top