Ножици за стрижење на овци

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Работен зафат

Maсa

Top