Пили

Чекор на синџирот

Должина на водилката

Maсa

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Aвтономија со полна батерија 8 Ah

Top