Пневматски алат

Вртежен момент

Приклучок

Број на вртежи

Maксимален проток

Волумен

Дијаметар на дизната

Работен притисок

Ширина на иглата

Ширина на шајки

Длабочина

Манометар

Дијаметар на главата за стегање

Максимален притисок

Должина

Дебелина на иглата

Top