Прскалки

Дијаметар на клипот

Дебелина на ѕидот на резервоарот

Дијаметар на цревото

Должина на цревото

Maксимален капацитет

Tип на батерии

Напон на батерија

Капацитет на батерии

Волумен на моторот

Сила на моторот

Волумен на резервоарот за средството

Волумен на резервоарот за гориво

Работен притисок

Дијаметар на садот

Работен од

Максимална температура

Домет

Маса

Top