Пумпи за вода

Тип на мотор

Работен напон

Приклучна сила

Дијаметар на вшмукување (Ø)

Дијаметар на излез (Ø

Максимална длабочина на повлекување

Максимална височина на водениот столб

Максимален работен притисок

Максимален проток на вода

Максимална температура на водата

Тип на куќиште на пумпата

Maсa

Линија на производи

Top