Разделувачи за дрва

Тип на мотор

Сила на моторот

Волумен на моторот

Сила на разделување

Капацитет на разделувачот

Работен напон

Влезна сила

Максимален дијаметар на стеблото

Tип на сечило

Волумен на резервоарот за масло

Maсa

Линија на производи

Top