Робот косилки

Погон

Површина на косење

Тип на мотор

Тип на косење

Tип на батерии

Волтажа на батеријата

Капацитет на батерии

Ширина на косење

Висина на косење

Максимална работна косина

Maсa

Линија на производи

Top