Сецкачи и дробилки

Тип на мотор

Работен напон

Приклучна сила

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Максимален дијаметар на гранката (Ø)

Максимален дијаметар на гранката (централен секач)

Систем на секач

Систем на централен секач

Максимален дијаметар на гранката (бочен секач)

Систем на бочен секач

Волумен на собирачот

Maсa

Линија на производи

Top