Стационарни машини

Tип на електро-мотор

Напон

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Дијаметар на листот на пилата

Капацитет за сечење (0° / 90°)

Капацитет за сечење (0° / 45°)

Капацитет за сечење (45° / 90°)

Капацитет за сечење (45° / 45°)

Димензии на работната маса

Дијаметар на листот на пилата

Длабочина на пресек

Големина на работната маса

Брзина на сечење

Должина на листот на лентовидната пила

Опсег на дозволена ширина на листот на лентовидната пила

Ширина / дебелина на доставениот на лист на лентовидната пила

Дијагонално прилагодување на масата

Максимално растојание на ножот до рамката на уредот

Максимална големина на парчето за обработка

Дијаметар на отворот за вшмукување на прашина

Класа на заштита

Брзина на подигање

Работна длабочина

Должина на листот на пилата

Поместување на подигањето

Блок за сечење

Максимална длабочина на пресекот кај израмнувањето

Број на ножеви

Максимална ширина на обработка

Надолжен граничник л , x

Агол на искосување на надолжниот граничник

Максимална висина на обработка

Абрихтер – Димензии на работната маса

Дихт - Димензии на работната маса

Maсa

Top